Historia Pałacu w Rozpętku

    Najwcześniejsze informacje dotyczące wsi Rozpętek pochodzą z XVIw.  Około 1523 r. składano plebanowi w Panigrodzu z łanów kmiecych Rozpętka po korcu żyta i owsa mieszanego, a plebanowi w Kcyni dziesięcinę snopową. W 1577r. było tu 17 sladów osiadłych, jeden pusty, 7 zagrodników i 2 rzemieślników. Regestry poborowe z 1618r. wykazują już tylko trzy łany, źródła nie podają nazwisk właścicieli. W 1720r. pojawia się nazwisko właściciela, którym jest Chryzostom Juicki, a z zapisów wynika, że we wsi istnieje dwór, który " z gruntu potrzebuje poszycia y przyciesi". W 1771r. właścicielem Rozpętka jest Michał Kalksztein i jak wynika z wizji lokalnej wsi, dwór w dalszym ciągu nie jest naprawiony, gdyż i teraz mówi się "Dwór w dobrach tych ten Przyciesiów y Dachu potrzebuje".  Około roku 1843 dobra Rozpętek przechodzą w Posiadanie Teodora Dembińskiego, który w latach 1848 i 1863 był członkiem rządu narodowego. Być może na skutek represji pruskich majątek Dembińskiego uległ konfiskacie, gdyż w 1863r. w Rozpętku jako właściciel wymieniany jest już Niemiec Meyer. Około roku 1905 majątek przechodzi do Rodziny Landgrafów, w której posiadaniu pozostaje do 1945r.